Kiedy przysługuje odszkodowanie za hałas z sąsiedniej budowy?

Kiedy przysługuje odszkodowanie za hałas z sąsiedniej budowy?
Kiedy przysługuje odszkodowanie za hałas z sąsiedniej budowy?

Inwestycje budowlane w różnych miastach, mimo iż świadczą o rozwoju miejscowości, mogą być uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich bloków i prywatnych zabudowań. Niekiedy deweloper chcąc wyrobić się w terminie pracuje do późnych godzin, a czasem nawet w weekendy i w nocy. Hałas z sąsiedniej budowy uniemożliwia mieszkańcom spokojne życie, zakłóca mir domowy oraz ma istotny wpływ na stan ich zdrowia. W świetle polskiego prawa mieszkańcom osiedla, dzielnicy przysługuje prawo do spokojnego życia. Inwestor ma z kolei prawo do prac w oparciu o pozwolenie na budowę. Developer nie może jednak zakłócać mieszkańcom sąsiednich zabudowań korzystania z ich własności ponad miarę. Jeżeli problem dotyczy np. wspólnoty mieszkaniowej zamieszkałej w bloku X, mieszkańcy mogą starać się o zadośćuczynienie w postaci odszkodowania za hałas na budowie. Przepisy wykonawcze, które obowiązują dewelopera wynikają z ustawy o ochronie środowiska. Określono w nich dopuszczalne normy hałasu, które obowiązują na różnego rodzaju terenów. W zależności od pory dnia i nocy inne są normy dopuszczalnego hałasu. W dzień są wyższe, w nocy niższe. Przekroczenie przyjętych w ustawie wartości stanowi silny argument do ubiegania się o odszkodowanie za hałas na budowie. Można indywidualnie sformułować i przedłożyć pozew o odszkodowanie za hałas na budowie, ale możliwa jest opieka prawna w tym zakresie – zlecenie kancelarii prawnej poprowadzenie tej sprawy. Prawnicy posiadający doświadczenie w sprawach odszkodowań od hałasu z sąsiedniej budowy, immisji, kurzu z budowy doskonale wiedzą, jak skompletować dokumentny i co zawrzeć w pozwie o odszkodowanie.

Podobne wpisy