Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorstw budowlanych?

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorstw budowlanych?
Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorstw budowlanych?

Firmy budowlane mają obowiązki natury: organizacyjno-logistycznej i prawnej. Przedsiębiorcy niejednokrotnie muszą skorzystać z pomocy adwokata, specjalizującego się w prawie budowlanym. W jaki sposób kancelarie adwokackie świadczą pomoc na rzecz przedsiębiorstw budowlanych? Każda inwestycja budowlana toczona jest na dwóch płaszczyznach: na budowie i w biurze. Zadaniem kancelarii jest nie tylko obsługa prawna przedsiębiorstw budowlanych ale także skuteczne zabezpieczenie interesów przedsiębiorstw budowlanych i inwestorów, zanim jeszcze rozpocznie się proces realizacji inwestycji, w etapie jej trwania i po zakończeniu. Prawnicy, którzy się zajmują sprawami dot. prawa budowlanego to radcowie a także adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, obsługujący na co dzień wielomilionowe projekty budowlane, jak też te mniejsze dot. m.in. obsługi prawnej obiektów kubaturowych i liniowych. Prawnicy pomogą zebrać komplet dokumentów, które utworzą dokumentację potrzebną, by uzyskać zezwolenie na budowę. Kancelaria podejmie działania mające na celu sporządzenie zapisów umownych, pozwalających sporządzić we właściwy sposób projekt budowy, na dalszych etapach ją przeprowadzić i zakończyć. Pracownicy kancelarii adwokackiej pomogą w czynnościach zmierzających do ustalenia warunków zabudowy, uzyskaniu odpowiedniej koncesji i pozwoleń administracyjnych, gdy zaistnieje potrzeba stanowić będą reprezentację przed organami administracyjnymi, samorządowymi oraz sądowymi, podejmą w naszym imieniu skuteczne negocjacje, w przypadku zagadnień spornych – mediacje.

Podobne wpisy