Obowiązek poprawienia projektu taryfy nie jest równoznaczne ze złożeniem nowego wniosku

W wyniku zmian we wniosku o zatwierdzenie taryfy wodno ściekowe w 2021 roku wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych chciało uzyskać odpowiedź na pytanie, czy obowiązek poprawienia projektu taryfy za wodę i ścieki wymaga przygotowania nowego wniosku, czy też należy poddać korekcie tylko elementy zakwestionowane we wniosku przez Wody Polskie? Obowiązek poprawienia taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków nie oznacza konieczności złożenia nowego wniosku, w którym przedsiębiorstwo uwzględnia dłuższy okres obrachunkowy niż 36 miesięcy. Organ regulujący – Wody Polskie odrzucając wniosek o zatwierdzenie taryfy wodno ściekowej, nakłada na podmiot wodociągowo-kanalizacyjny obowiązek ponownego złożenia – poprawionej taryfy za wodę wraz z uzasadnieniem. Żaden punkt przepisów prawa nie wskazuje na to, aby przedsiębiorstwo przeliczało taryfę za wodę w oparciu inny okres obrachunkowy, niż wymagane ostatnie trzy lata. Wody Polskie nakładając na przedsiębiorstwo obowiązek poprawienia projektu taryfy wysyłają jednoznaczną informację, co w projekcie jest niejasne i wymaga uzasadnienia. Wniosek taryfy za wodę 2021 wymaga korekty i uzupełnienia. Nie ma konieczności ponownego składania wniosku jak za pierwszym razem.

Podobne wpisy